Nhiều doanh nghiệp địa ốc báo lãi tăng vì bất động sản khởi sắc www.gimmicksindia.com

Doanh số thao tác hàng tăng vì tình hình khởi sắc?

Các doanh nghiệp bất động sản đang dồn dập công bố report tài chính quý 3-2023.

Thị trường khó khăn, rất nhiều là những tổ chức có thành phầm đi lùi, thậm chí có nơi không ghi nhận ngẫu nhiên đồng lợi nhuận nào từ bất động sản. Ngược dòng, nhiều doanh nghiệp vẫn tăng trưởng tốt so với cùng kỳ.

Như Công ty cổ phần đầu tư và tiến lên đô thị Dầu khí Cửu Long (mã chứng khoán: CCL), report tài chính cho thấy lợi nhuận quý 3-2023 đạt gần 100 tỉ đồng, tăng hơn 13% so với quý 3-2022.

Giá vốn hàng chào đáp ứng yêu cầu tăng, nhưng những kinh phí từ lãi vay đến chào đáp ứng yêu cầu hàng, quản trị và vận hành doanh nghiệp đều giảm mạnh. Kết quả, lợi nhuận sau thuế CCL đạt gần 23,5 tỉ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo ông Dương Thế Nghiêm - tổng giám đốc tổ chức - nguyên nhân lợi nhuận sau thuế tăng là do thị trường sale bất động sản khởi sắc, doanh số phân phối hàng trong kỳ tăng 13,42%.

Lũy kế 9 tháng, đơn vị này đạt lệch giá thuần gần 240 tỉ đồng, xấp xỉ mức đạt được năm vừa qua. Do giá vốn hàng hỗ trợ tăng lợi nhuận gộp trong kỳ giảm 9%, còn hơn 93,5 tỉ đồng. Tiết giảm được nhiều loại kinh phí, lợi nhuận sau thuế 9 tháng của CCL đạt 48,4 tỉ đồng, giảm 5%.

Công ty cổ phần Tập đoàn BGI (mã chứng khoán: VC7) - một chủ đầu tư bất động sản khác cũng đã có rất nhiều rất nhiều thành phẩm sale quý 3-2023 với từng khởi sắc.

Quý 3 này, BGI có lợi nhuận thuần hợp nhất đạt 81,9 tỉ đồng, tăng hơn 2% so với quý 3-2023. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 22 tỉ đồng, gấp 22 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Lãnh đạo BGI tư vấn, lợi nhuận kỳ này tăng do lệch giá và lợi nhuận gộp tăng, trong lúc tiền nong tài chính và tiền nong vận hành doanh nghiệp thấp hơn cùng kỳ.

Đặc biệt quý 3, BGI ghi nhận khoản thu nhập khác (11,6 tỉ đồng) từ thao tác làm việc chia lợi nhuận sau thuế của dự án hợp tác đầu tư chỉnh trang khu dân cư tại CTR1, CTR2 và khai thác quỹ đất xen ghép thuộc khu A đô thị mới An Vân Dương, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cùng với đó, lãnh đạo BGI cho thấy tổ chức còn ghi nhận phần lãi trong tổ chức link 6,7 tỉ đồng từ Công ty cổ phần Tập đoàn IUC.

Sau 9 tháng, BGI có lợi nhuận 205 tỉ đồng, giảm gần 10% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận sau thuế 29 tỉ đồng, gấp 3,7 lần cùng kỳ năm ngoái.

Một số doanh nghiệp khác cũng báo lãi tăng

Quý 3 trong năm này, Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán: NLG) dù có lệch giá giảm mạnh nhưng lợi nhuận vẫn tăng trưởng tốt so với cùng kỳ.

Cụ thể, NLG báo lãi sau thuế quý 3-2023 gần 71 tỉ đồng, tăng 39%. Trong khi lợi nhuận thuần chỉ đạt 356 tỉ đồng, giảm 60%.

Theo tư vấn và phân tích và lý giải của lãnh đạo Nam Long, lệch giá chủ yếu trong kỳ được đóng góp từ lệch giá thao tác nhà ở và căn hộ, chiếm 86% tổng lệch giá của quý.

Do Mizuki là dự án trọng điểm chuyển giao trong kỳ nhưng lại thuộc đơn vị liên doanh, nên không hợp nhất lệch giá, mà chỉ ghi nhận phần lợi nhuận phân chia về, lãnh đạo Nam Long cho biết thêm.

Một doanh nghiệp bất động sản cũng đều sở hữu lãi tăng quý 3 này là Công ty cổ phần tiến lên Nhà Thủ Đức (mã chứng khoán: TDH).

Cụ thể, dù lệch giá giảm, lợi nhuận sau thuế của TDH trong quý 3-2023 đạt 7,8 tỉ đồng, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ.

Lãnh đạo Nhà Thủ Đức cho biết thêm, nguyên nhân chủ yếu do đơn vị tăng cường thu hồi công nợ và không phải trích lập dự trữ giảm giá những khoản đầu tư chứng khoán 2 quý đầu năm mới 2023.

Nhờ vậy, lũy kế 9 tháng đầu năm mới nay, lỗ sau thuế đơn vị giảm xuống còn 12,5 tỉ đồng, từ mức lỗ hơn 20 tỉ đồng trong 2 quý liền trước. 

Liên kết nội bộ

Top 3 toà nhà cao nhất Việt Nam

copii violati animale porno minore porno minori violati porno poponari minori porno minori porno gay porno gay porno gay porno minori porno poponari porno gay porno minore porno